STEBAR anlitad av föreningen Orbaden i Hälsingland!

STEBAR har fått i uppdrag från föreningen Orbaden i Hälsingland att driva föreningens förstudie. En förstudie som handlar om att förankra, skapa delaktighet ikring hur man med lokala aktörer bygger varumärket Orbaden i Hälsingland. Ett varumärke som långsiktigt skapas genom att Orbaden i Hälsingland blir ett attraktivt besöksmål där delar från de lokala aktörerna samspelar och tillsammans är varumärket.

För att ladda ner STEBARs CV  klicka här