STEBAR anlitad av ABF-Gävleborg!

STEBAR har fått i uppdrag av ABF Gävleborg att på en studiekonferens i november föreläsa inför ABF:s medlemsorganisationer inom funktionshinderrörelsen.

För mer info om föreläsningens innehåll, klicka på länken här nedan:
http://www.stebar.se/?t=h&s=11108