STEBAR uppdrag från Dellenbygdens Framtid

STEBAR har fått i uppdrag från föreningen Dellenbygdens Framtid att ta fram en komplett ansökan till jordbruksverket. En studie som under 6 månader kommer titta på möjligheterna, förutsättningarna, vidden omfånget av en kompetensplattform, en organisation inom Dellenbygdens geografiska verksamhetsområde.

För att ladda ner STEBARs CV  klicka här