Ångersjön Sveriges bästa rastplats!

Är du/ni intresserade av att ta del av STEBARS erfarenheter och upplevelser hur Ångersjön blev Sveriges bästa rastplats?
Hur ett vattenprov i Ångersjön -1994 till ett examensarbete, startade hela denna overkliga process och resa. En resa där fågelskådarområde, badplats, vildmarksby med camping, restaurang och rastplats byggts upp med ideella krafter med stöd från olika finansieringshåll. Idag drivs anläggningen kommersiellt.

Är ni själva på gång att vilja bygga upp en verksamhet och vill få tips och ideer och inspiration?
För mer info kring bokning, klicka här