Staffansgården i Delsbo beviljas miljoner av arvsfonden!

Staffansgården i Delsbo i Hälsingland får 2,8 miljoner av arvsfonden till det 3-åriga projektet "Staffansbåten och Dellenmodellen". STEBAR hade hela samordningsuppdraget (i nära samarbete med Staffansgården och Dellencat) med att få till och klart en komplett ansökan med innehåll, kostnader, finansiering och planerad framtida drift, vilken nu är i hamn. Hela projektet är på ca 3,5 miljoner där övriga finansiärer är Iggesunds Bruks Sociala Fond, Hudiksvalls kommun, Staffansgården i Delsbo samt sponsorer.


Nedan ser ni sammanfattning av vad projektet Staffansbåten och Dellenmodellen handlar om. Projektet kommer gå igång redan innan årsskiftet:

Idag finns ingen verksamhet på orten där personer med funktionsnedsättningar kan få komma ut med en unik funktionsnedsättningsanpassad båt på sjöar i Hälsingland, Hudiksvalls kommun. Genom detta 3-åriga samarbetsprojekt ska detta bli möjligt och nya verksamheten som kallas för ”Staffansbåten och Dellenmodellen” ska fokusera på guidade turer på Dellensjöarna med föreningen Staffansgården i Delsbo, som kommer äga och ansvara för nya verksamheten genom samordningsuthyrningen av Staffansbåten. Personer med funktionsnedsättningar kommer att få ta del av kompetensutveckling/utbildning för Dellenmodellen i projektet genom bl.a. sjösäkerhet, värdskap genom att lära sig ta emot och guida gäster, att lära sig hur man seglar och styr Staffansbåten.
 

Verksamhetens ny och uppstart sker under ordnade former och med kvalité. Personer med funktionsnedsättning samt personal kommer därför att få delta/medverka på utbildning genom högskolekurser via Södertörns Högskola i Flemingsberg för att lära sig mer om turism inom besöksnäringen, historia och kultur kring Dellensjöarna samt natur och miljökunskap. I denna utbildning ingår också sjösäkerhet och geologilära och grundläggande fiskekunskaper som kommer att gå som fristående kurser genom Studieförbundet Bilda Gävle Dala. Samarbetspartnerna i projektet är Staffansgården, Södertörns Högskola i Flemingsberg, Svenskt Marintekniskt Forum, DellenCat, Studieförbundet Bilda Gävle Dala, Grön Omsorg, Bromangymnasiets Särskola i Hudiksvall, Hudiksvalls bruksminnen, Lin & Lo Turismutveckling, Dellenkultur, Iggesunds Bruks Sociala Fond, Kjell Dahlberg och Destination Glada Hudik, Design AB och Funkoform.
 

Den unika Staffansbåten kommer att byggas under första året i projektet av Dellencat ekonomisk förening och denna båt finns inte idag på marknaden i Sverige. En liknande båt som finns är i Stockholm och drivs genom föreningen Handicat. Den båten är till för utflykter och dessa görs då i Stockholms skärgård. Det som skiljer sig från dessa båtar är att det kommer vara ett automatiskt vingsegelsystem på Staffansbåten som tar seglingen till en annan nivå.  Detta gör då att personer med funktionsnedsättning kan segla säkert även när dom är ensamma i segelbåten. Staffansbåten är även mer ombonad genom inglasningen som gör den användbar under längre säsong.


Staffansbåten blir en 8 meter lång motorsegelkatamaran med plats för 10 personer som ska användas som ett verktyg i den nya unika verksamheten i samarbete med våra samarbetspartners.
Personer med funktionsnedsättning och personal kommer att kunna bidra till bygget av båten genom att bl.a. tillverka textilier för inredningen och vissa möbler och andra detaljer till båten under första året när båten byggs. Det blir som en del av utbildningen i Dellenmodellen där planering och praktik kombineras med teorikurser. Verksamheten på kort sikt kommer efter projektets avslut att ha en egen fungerande verksamhet som i första hand sker under maj-juni-juli och augusti. Målsättningen på längre sikt är att få en verksamhet som sträcker sig även under höstmånaderna september, oktober och till slut även på vintern. På vintern uppställd på eller nära isen. En bas som kan användas som ett utflyktsmål i sig eller finnas i närheten med en viktig funktion, toalett anpassad för personer med funktionsnedsättning. All eventuell vinst går oavkortat till verksamheten för att gagna målgruppen. För att marknadsföra nya verksamheten mot organisationer, kommuner, företag och föreningar som jobbar med målgruppen, kommer bl.a. omvärldsbevakningar att göras under projekttiden.