Föreningen Scenplats Glada Hudik beviljas miljoner från arvsfonden!

Arvsfonden har nu beviljat 4 miljoner till projektet Scenplats- Hudiksvall. STEBAR hade samordningsansvaret för arbetet med att ta fram ansökan i mycket nära samarbete med föreningen Scenplats Glada Hudik.
Projektet Scenplats- Hudiksvall är 3-årigt och går mycket kortfattat ut på följande:
Föreningen Scenplats Glada Hudik ska med sina tre unika produktioner/föreställningar : 1721, Forsablått och Ett bloss i natten, ge barn, ungdomar och vuxna möjlighet att på ett nyfiket och pedagogiskt sätt upptäcka och möta sin historia oavsett om man är infödd eller inflyttad.Denna ide har sakta men säkert växt fram under en längre tid, och genom ett intensivt researcharbete har kommunens skolor (gnm Östra högstadiet, Läroverket, Lunds skola i Forsa, Bromangymnasiet, Glada Hudikskolan), Hudiksvalls kommun, Kultur i skolan, Kulturskolan, Glada Hudikteatern, Hudiksvalls Teaterakademi, Hudiksvalls arbetarteater, Kulturrådet, Hälsinglands Sparbank och Forsa Socken Skifteslag välkomnat detta initiativ och ställer sig bakom denna satsning. Målet är bland annat att under projekttiden ca 12 000 barn, ungdomar och vuxna ska få ta del av sin historia, reflektera och se likheter och skillnader från då och nu. 
Till exempel:  
- För hundratjugo år sedan bar kvinnorna i Hälsingland också huvudduk, saknade arvsrätt, rösträtt och utbildning, de var underkastade mannen. Samma förutsättningar som Nadja 18 år i Pakistan 2014. 
- Eller var sorgen och smärtan mindre i Hudiksvall och Sverige under Ryssbränningen 1721 än i dagens Syrien.  
- Varför är den smärtsamt påtagliga misstänksamheten mot en nyanländ så mycket större i dagens Hudiksvall än den var en iskall Trettondagsafton 1945. 
 
 I det rent artistiska arbetet med produktionerna - vill vi skapa en självklar förutsättning där barn, ungdomar och vuxna möts över generationsgränserna, där proffs och amatörer verkar tillsammans i öppet mentorskap. Detta skapar en plattform som odlar den egna självkänslan, tryggheten och styrkan att ta sin plats i grupp och se möjligheterna i sin egen sceniska potential. Möjligheten att få uttrycka sig över generationsgränserna inom musikteater är i Hudiksvall i dag helt obefintlig. 
 
Vi ser i framtiden att Scenplats Glada Hudik är etablerat som en kulturell plattform i Hudiksvall och södra Norrland med året runt verksamhet. Arbetet fortsätter med att producera minst ett stort musikteaterprojekt per år, med historisk bakgrund från kommunen kopplat till nutid, samt mindre föreställningar och arrangemang. Arbetet fortsätter i nära samarbete med skolorna i kommunen och fortsätter möta upp de barn och ungdomar, även vuxna, som har engagemang och intresse för musik och teater. 
 
För att komma till tidningsreportaget på webben, klicka på länken nedan:
http://www.helahalsingland.se/halsingland/hudiksvall/de-far-fyra-miljoner-till-scenkonst