Fishing in the middle of Sweden

Den franska resebyrån Pac Voyages kommer på besök till vårt område under tiden 8-15/9. Man kommer hit för att möta företag och fiska, bo och uppleva vårt område. Förhoppningen är att resebyrån och företagen ska starta samarbete med varandra och målet är att sälja vecko uppleveser inom fiske efter gädda och gös. På det sättet locka franska turister till vårt område.
http://www.webbo.se/filer/stebar-11179.pdf