STEBAR projektledare för etablering av E4 skylt Ångersjön

STEBAR projektledare åt Vedmora Byalag i Enånger i Hälsingland för etablering av nya skylten, pylonen efter E4 som ska stå i drift den 4 juni. En färgledskärm där en reklamplats yta på 12kvm disponeras för uthyrning år företag, kommuner och föreningar. Färgledskärmen är den enda i sitt slag efter E4 i Hälsingland. Mer än 4000 bilar passerar skylten per årsdygn efter färsk statistik från Trafikverket.

För att komma till fotomontaget av E4 skylten (pylonen) klicka här

För bokning och info av annonsplats på E4 färgledskärmen klicka här