Föreläsning om Ångersjön för föreningen SKTF- Seniorer

Den 26 maj höll Stefan en underhållande trevlig föreläsning om Ångersjöns uppbyggnad- drift och framtid. Arrangemanget hölls vid Ångersjön för ett 50-tal personer från föreningen SKTF (Svenska kommunala tjänstemannaföreningen). Efter föreläsningen gjordes en gemensam rundvandring kring hela anläggningen som sedan avslutades med lunch i restaurangen.