EU samordnare på uppdrag av Gävle kommun

STEBAR har på uppdrag av Gävle kommun samordnat och skrivit en EU ansökan med projektnamnet Destination Jungfrukusten etapp 1, brygganläggningar. Projektet ska i första etappen förbättra tillgängligheten i skärgården för besökare.
Projektansökan lämnades till Tillväxtverkets kontor i Gävle den 28 februari.
Samordningen har skett mellan Gävle-Söderhamn-Hudiksvall och Nordanstigs kommun. Beslut om projektet väntas av partnerskapet i mitten av juni.