2010-11-20 STEBAR ska verksamhetsutveckla Mulle Meck och KoMTeK i Hudiksvall

STEBAR har fått i uppdrag av Hudiksvalls Näringslivs AB i Hudiksvall att analysera, idéutveckla och hitta genomförbara verksamhetsutvecklingsprojekt för Mulle Meck i Hudiksvall. Uppdraget är nu igång och förväntas vara klart under februari 2011.